Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Stichting Bloemenbureau Holland B.V. (hierna “Bloemenbureau”). Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Bloemenbureau besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar websites. Bloemenbureau kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bloemenbureau sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Bloemenbureau staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Bloemenbureau Holland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloemenbureau Holland. Graag uw verzoeken richten aan info@bloemenbureauholland.nl.

Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, dient u een bronvermelding op te nemen en een actieve link naar de betreffende website.

Bloemenbureau behoudt het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruikt maakt blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze disclaimer met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Indien u een vraag of opmerking heeft over deze disclaimer of de website neem dan contact op met:


Stichting Bloemenbureau Holland
Postbus 670
2675 ZX Honselersdijk
F +31 (0)174 72 70 11
E info@bloemenbureauholland.nl

Versie 19 december 2013