Privacy policy

Deze website wordt beheerd door Stichting Bloemenbureau Holland, gevestigd te (2675 LX ) Honselersdijk aan de Jupiter 440 (hierna: Bloemenbureau). Door het gebruik van deze website verklaart u zich zonder beperking akkoord met dit Privacy Statement.

Bloemenbureau respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Op deze website verzamelt Bloemenbureau geen persoonlijk identificeerbare informatie van u tenzij u deze informatie vrijwillig en met uw uitdrukkelijke toestemming aan haar verstrekt. Bijvoorbeeld in het kader van promotionele acties of indien u aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Uw persoonsgegevens worden altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door middel van de link in de betreffende nieuwsbrief of via onderstaand adres/telefoonnummer.

Op uw verzoek biedt Bloemenbureau u toegang tot alle informatie die zij van u bijhoudt. Als u toegang wenst tot deze informatie en/of u wilt dat wij deze informatie verwijderen kunt u contact met ons opnemen.

Bloemenbureau gebruikt cookies voor het meten van het bezoek op deze website. Deze informatie wordt door Bloemenbureau uitsluitend gebruikt om de inhoud van haar website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt deze functie via Internet options in uw webbrowser uitschakelen. Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Bloemenbureau behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving te wijzigen. Indien u na wijziging gebruik maakt/ blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan het gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt. Vanzelfsprekend zal Bloemenbureau waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

Bloemenbureau heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden.

Bloemenbureau stelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking voor een ander doel dan waarvoor u ze hebt verstrekt. Op deze website kunnen links naar andere websites staan die totaal onafhankelijk opereren van Bloemenbureau en waar Bloemenbureau geen zeggenschap over heeft. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy hanteren.

Stichting Bloemenbureau Holland
Postbus 670
2675 ZX Honselersdijk
F +31 (0)174 72 70 11
E info@bloemenbureauholland.nl

Versie 19 december 2013